Tłumaczenia języka hebrajskiego

flaga Izraela oznaczająca tłumaczenia języka hebrajskiego

Hebrajski należy do grupy języków kananejskich w obrębie języków semickich. Historia hebrajskiego sięga ponad 3000 lat. Jego oficjalna klasyfikacja ze względu na poszczególne etapy rozwoju określa: hebrajski biblijny, misznaicki, średniowieczny i współczesny hebrajski izraelski.

 

Tłumaczenia języka hebrajskiego

od 85 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych

 • akty urodzenia  (תעודת לידה), akty zgonu (תעודת פטירה), akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)
 • dowód osobisty (תעודת זהות)
 • dokumenty medyczne (תרגום מסמכים רפואיים)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język hebrajski?

 • język, którym porozumiewa się ok. 8 milionów osób (w tym dla ok. 5 milionów jest on językiem ojczystym)
 • język urzędowy w Izraelu
 • jeden z najpopularniejszych obecnie języków obcych, w których tworzy się tatuaże. Na hebrajski tłumaczy się imiona, cytaty, różnorodne frazy, a następnie wykorzystuje jako oryginalną ozdobę
 • Izrael znajduje się na drugim miejscu (po Stanach Zjednoczonych) na świecie wśród krajów o największej liczbie firm rozpoczynających swoją działalność. Wartość jego inwestycji w Polsce według najnowszych, oficjalnych statystyk wynosi ok. 223,4 mln USD (w praktyce izraelski kapitał znacznie przewyższa tę kwotę). Ewentualne możliwości międzynarodowej współpracy niewątpliwie wiążą się z zapotrzebowaniem na specjalistyczne tłumaczenia m.in. z języka hebrajskiego na polski lub angielski
 • rośnie liczba turystów przyjeżdżających do Krakowa z Izraela, którzy regularnie odwiedzają miejsca pamięci swoich przodków (żydowską dzielnicę Kazimierz, Muzeum Auschwitz-Birkenau i inne). Stąd rosnące zainteresowanie związane z usługami przewodnickimi i turystycznymi w języku hebrajskim