Tłumaczenia języka duńskiego

flaga Danii symbolizująca tłumaczenia języka duńskiego

Duński zalicza się do grupy skandynawskiej języków romańskich, ma 3 podstawowe dialekty: zelandzki, fioński i jutlandzki. Jego standardowa wersja, tzw. rigsmål powstała w XVII wieku. Gramatyka duńskiego ma wiele podobieństw z językiem szwedzkim i norweskim.

 

Tłumaczenia języka duńskiego

od 55 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

Oryginały tłumaczeń przysięgłych wysyłamy na terenie całego kraju oraz do Danii.

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (fødselsattest), akty zgonu, akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat (lønspecifikation), rozliczenia podatkowe (selvangivelse), raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy o pracę (ansættelseskontrakt), umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)
 • wyciągi z konta i inne dokumenty bankowe (kontoudtog)
 • orzeczenie rozwodowe (skilsmissebevilling)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język duński?

 • język, którym posługuje się ok. 6 milionów osób
 • język urzędowy w Danii, na Wyspach Owczych, a także jeden z urzędowych w Unii Europejskiej
 • w najbliższych latach Polska i Dania zamierzają współpracować w zakresie energetyki odnawialnej (w szczególności wiatrowej i biopaliw) oraz sektorów innowacyjnych. Działania na tych polach z pewnością będą wspierać specjalistyczne tłumaczenia (pisemne i ustne) z języka i na język duński.