Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione)

Tłumaczenia przysięgłe/uwierzytelnione/poświadczone w najprostszej definicji to te, które wykonuje tłumacz przysięgły – osoba mająca odpowiednie uprawnienia nadane przez ministra sprawiedliwości. Są to najczęściej przekłady dokumentów procesowych i urzędowych. Wyróżniają się formalnie, mają również moc prawną. Wydrukowane, opatrzone pieczęcią tłumacza i jego podpisem mogą być przestawione m.in. w urzędzie lub organie państwowym (np. uniwersytecie, urzędzie, konsulacie).

Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego, skontaktuj się z nami! Nasze doświadczenie oraz zespół wykwalifikowanych współpracowników pozwala nam oferować przystępne ceny oraz komfortowe terminy realizacji.

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

Kto tłumaczy?

Tłumacze przysięgli wpisani na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, członkowie TEPIS (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych). Osoby zaufania społecznego, specjalizujące się w przekładzie oficjalnych dokumentów w oparciu o wiedzę z dziedziny prawa i wieloletnie doświadczenie.

Tłumaczenia przysięgłe – dla kogo?

Klientów indywidualnych, firm i instytucji: osób starających się o obywatelstwo, zezwolenie na stały pobyt, pozwolenie na pracę, fundacji, uczelni wyższych, organizacji międzynarodowych, biur rachunkowych, stron postępowania cywilnego, kancelarii prawnych oraz notarialnych i innych

Co tłumaczymy?

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo, dyplom, suplement do dyplomu, certyfikat językowy, świadectwo ukończenia kursu lub szkolenia)

 • akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa – odpis skrócony/pełny

 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowa kupna/sprzedaży, faktura, prawo jazdy)

 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwo, akt notarialny, poręczenie, opinia prawna)

 • świadectwo pracy

 • zaświadczenie lekarskie

 • dowód osobisty

 • zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

 • Apostille

 • umowy (umowa handlowa, umowa spółek, umowa leasingu, umowa ubezpieczenia, umowa pożyczki, umowa zlecenia)

 • dokumenty finansowe (faktura, sprawozdanie finansowe, wyciąg bankowy)

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), odpis z Księgi Wieczystej

 • dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem

Jak tłumaczymy?

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, w oparciu o stronę obliczeniową 1125 zzs.

Na podstawie oryginału dokumentu: przedłożonego osobiście, przesłanego pocztą lub kurierem

Na podstawie kopii dokumentu (skan, kserokopia, czytelne zdjęcie): przesłanego pocztą elektroniczną

 • O rodzaju tłumaczenia poświadczonego (tłumaczenie z kopii/oryginału) decyduje konkretna instytucja, do której trafią dokumenty.

Oferujemy m.in. tłumaczenia uwierzytelnione na język angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski, hiszpański, niderlandzki, francuski, kataloński, słowacki, czeski, słoweński, japoński i inne, jak również tłumaczenia poświadczone na język polski (łącznie ponad 30 języków!)

 • W Polsce nie ma tłumaczy przysięgłych języka kazachskiego, estońskiego, islandzkiego oraz irlandzkiego. W celu uzyskania informacji odnośnie tłumaczeń uwierzytelnionych na te języki zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.