Tłumaczenia prawne i prawnicze

Wykonując dowolne tłumaczenie z dziedziny prawa bierzemy pod uwagę m.in.: rodzaj dokumentu, stosowaną nomenklaturę, kontekst tłumaczenia, obowiązujące w danym kraju przepisy. Mając świadomość poważnych konsekwencji, które mogą być wynikiem najmniejszej pomyłki – kontrolujemy tłumaczenia pod względem językowym i merytorycznym, zachowując wszelkie zasady poufności. Nasze przekłady tekstów/dokumentów prawnych, prawniczych, finansowych czy ubezpieczeniowych charakteryzują się najwyższą jakością, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w dowolnym celu z gwarancją poprawności.

Kto tłumaczy?

Tłumacze przysięgli, tłumacze z wyższym wykształceniem prawniczym i filologiczny objęci klauzulą poufności, swobodnie poruszający się w dziedzinie. Osoby znające specyfikę dokumentów urzędowych, śledzące najnowsze zmiany w prawie europejskim.

Dla kogo?

Dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji: kancelarii prawnych i notarialnych, biur rachunkowych, sądów, stron postępowania cywilnego, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń, organizacji oraz przedsiębiorstw międzynarodowych i innych.

Co tłumaczymy?

  • umowy (umowa sprzedaży, najmu, leasingu, ubezpieczenia, poręczenia, pożyczki, zlecenia, o dziedziczenie,  umowa darowizny, etc.)

  • dokumenty sądowe (pozew rozwodowy, pozew o alimenty, wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyrok sądu, orzeczenie sądu, oświadczeni woli, apelacja, pismo procesowe)

  • ustawy, rozporządzenia, statuty, protokoły

  • pełnomocnictwa, akty notarialne, dyrektywy

  • testamenty, dokumentacje spadkowe

  • opinie prawne

  • regulaminy, skargi, reklamacje

  • dokumenty finansowe (faktura, sprawozdanie, raport okresowy, bilans roczny)

  • konferencje, sympozja, szkolenia, ceremonie ślubne w USC

Tłumaczymy w obrębie następujących dziedzin: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne i finansowe (budżetowe i podatkowe), prawo pracy, prawo międzynarodowe

Jak?

Pisemnie (tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione, korekty językowe i merytoryczne) lub ustnie (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne). Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, ze zwróceniem uwagi na charakter dokumentu i jego przeznaczenie, w oparciu o zasady poufności.

Sprawdź naszą ofertę językową – JĘZYKI 

Skorzystaj z formularza bezpłatnej wyceny – BEZPŁATNA WYCENA

lub

zadzwoń: 609 853 852, napisz: bok@polyland.pl