Tłumaczenia języka niemieckiego

flaga Niemiec symbolizująca tłumaczenia języka niemieckiegoNiemiecki należy do grupy języków germańskich, jednak, mimo swojej nazwy, ma najwięcej zapożyczeń spośród innych  języków w tej grupie. Według aktualnych statystyk krajem, w którym najwięcej osób uczy się języka niemieckiego jest Polska.

 

Tłumaczenia języka niemieckiego

od 40 PLN netto!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

Możliwość przesłania oryginałów tłumaczeń przysięgłych na terenie całego kraju oraz za granicę.

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (Gekürzte Abschrift der Geburtsurkunde), akty zgonu (Gekürzte Abschrift der Heiratsurkunde), akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa (Abiturzeugnis), dyplomy (Diplom), suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy (Arbeitszeugnis), certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny pojazdu – Niemcy/Austria (Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung ), dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży (Kaufvertrag), faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu (Bescheinigung des Finanzamtes), zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenie o ukończeniu kursu na operatora wózków widłowych (Bescheinigung über den Abschluss einer Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer))
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język niemiecki?

 • język ojczysty dla ponad 100 milionów osób na całym świecie, ok. 80 milionów osób posługuje się nim jako drugim językiem
 • język urzędowy w Austrii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Luksemburgu i Liechtensteinie
 • jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej, obok języka angielskiego i francuskiego równoprawny język dyplomacji europejskiej
 • jeden z wiodących języków w technologii i inżynierii, stąd wiele dokumentów, instrukcji, katalogów, etc. tłumaczy się z języka niemieckiego na polski, angielski, duński, francuski czy niderlandzki
 • od 2014, dzięki wprowadzeniu ustawy o transgranicznej opiece medycznej, Polacy mogą poddać się określonym zabiegom w klinikach na terenie Niemiec, z gwarancją zwrotu poniesionych kosztów. W tym przypadku niezbędne są tłumaczenia dokumentacji medycznej na język niemiecki
 • Niemcy są krajem, z którego Polacy najchętniej sprowadzają samochody (według ubiegłorocznych statystyk 37% spośród wszystkich zakupionych za granicą pojazdów pochodzi z tego kraju). Tłumaczenia dokumentów samochodowych są niezbędne do zarejestrowania go w Polsce.
 • ok. 8% stron internetowych jest dostępnych w wersji niemieckojęzycznej