Tłumaczenia języka hiszpańskiego

flaga Hiszpanii, symbolizująca tłumaczenia języka hiszpańskiego

Hiszpański należy do rodziny języków romańskich. Nazywany jest również językiem kastylijskim (castellano), ponieważ jego odmiana literacka opierała się na dialekcie używanym w tym regionie. Ta nazwa pozwala także na odróżnienie go od innych języków używanych w Hiszpanii: katalońskiego, galicyjskiego czy baskijskiego.

 

Tłumaczenia języka hiszpańskiego

od 40 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Tłumaczenia języka hiszpańskiego – przykłady tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (Certificado de nacimiento), akty zgonu, akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy (Diploma de estudios superiores), suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny (Permiso de circulación), dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu (Certificado de empadronamiento), zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język hiszpański?

 • język ojczysty dla ok. 500 milionów osób na całym świecie
 • język urzędowy m.in. w Argentynie, Boliwii, Hiszpanii, Peru, Meksyku, Urugwaju, na Kubie, a także jeden z języków ONZ, Unii Europejskiej, UNESCO, Unii Afrykańskiej oraz Organizacji Państw Amerykańskich
 • obecnie drugi, po angielskim, najczęściej używany język w komunikacji międzynarodowej. Jego znaczenie rośnie nie tylko w handlu czy logistyce, ale również w takich dziedzinach jak literatura, muzyka czy film. Stąd hiszpańskojęzyczna wersja strony internetowej zwiększa szanse na sukces w wielu branżach, pozwala także dotrzeć do szerszego grona odbiorców
 • według ubiegłorocznych statystyk w Polsce kształci się ponad 46 tys. zagranicznych studentów. Oprócz Ukraińców, Białorusinów i Norwegów – Hiszpanie. Również Polacy bardzo chętnie wyjeżdżają właśnie do Hiszpanii podczas międzynarodowych wymian studenckich (np. korzystając z programu Erasmus). W obu przypadkach niezwykle pomocne okażą się tłumaczenia uwierzytelnione z języka i na język hiszpański