Tłumaczenia języka angielskiego

flag__0009_eng Angielski należy do grupy języków zachodniogermańskich, jest spokrewniony z niemieckim i holenderskim. Powstał w wyniku połączenia i wymieszania dialektów, których używali Celtowie oraz plemiona Anglów i Sasów. Jest jednym z najbogatszych języków – jego słownik obejmuje ponad 600 tysięcy wyrazów.

 

Tłumaczenia języka angielskiego od 35 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Możliwość przesłania oryginałów tłumaczeń przysięgłych na terenie całego kraju oraz za granicę.

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (Birth Certificate), akty zgonu, akty małżeństwa (Marriage Certificate) – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny (Vehicle Registration Certificate), dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży (Bill of Sale), faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)
 • certyfikat zgodności (Certificate of conformity)
 • formularze podatkowe UK (PAYE forms P45, P60, P11D)
 • karta charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznej/ego (MSDS (SDS) Material Safety Data Sheet)
 • historia choroby (Medical history)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język angielski?

 • jeden z najpopularniejszych obecnie języków na świecie, włada nim ok. 350 milionów native speakerów, a dla ok. biliona osób jest on drugim językiem.
 • język urzędowy w 67 krajach (m.in. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Hongkong, Malta, Singapur, Nigeria, Jamajka)
 • najpopularniejszy język, którego uczą się Europejczycy, współczesny lingua franca (powszechnie używany język, będący środkiem komunikacji między różnojęzycznymi grupami ludzi)
 • główne narzędzie komunikacji m.in. w międzynarodowym handlu, na rynkach finansowych, w przemyśle rozrywkowym i internecie (ok. 50% wszystkich stron internetowych zredagowano w języku angielskim)
 • większość konferencji naukowych, szkoleń i spotkań biznesowych na szczeblu międzynarodowym odbywa się w tym języku
 • największa grupa narodowa w Wielkiej Brytanii to Polacy (853 tyś. osób według Narodowego Biura Statystycznego), co wpływa na ilość tłumaczeń uwierzytelnionych na język angielski, niezbędnych do różnorodnych formalności