Tłumaczenia języka angielskiego

flaga Wielkiej Brytanii symbolizująca tłumaczenia języka angielskiego

Angielski należy do grupy języków zachodniogermańskich, jest spokrewniony z niemieckim i holenderskim. Powstał w wyniku połączenia i wymieszania dialektów, których używali Celtowie oraz plemiona Anglów i Sasów. Jest jednym z najbogatszych języków – jego słownik obejmuje ponad 600 tysięcy wyrazów.

 

Tłumaczenia języka angielskiego

od 40 PLN netto 

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Możliwość przesłania oryginałów tłumaczeń przysięgłych na terenie całego kraju oraz za granicę.

Tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego

 • akty urodzenia (Birth Certificate), akty zgonu, akty małżeństwa (Marriage Certificate) – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny (Vehicle Registration Certificate), dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży (Bill of Sale), faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)
 • certyfikat zgodności (Certificate of Conformity)
 • formularze podatkowe UK (PAYE forms P45, P60, P11D)
 • karta charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznej/ego (MSDS (SDS) Material Safety Data Sheet)
 • historia choroby (Medical history)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

CENNIK TŁUMACZEŃ DOKUMENTÓW STANDARDOWYCH

Tłumaczenia języka angielskiego PL->EN

 • NOWY akt urodzenia – skrócony: 80 zł netto (98,40 zł  brutto)
 • NOWY akt urodzenia – zupełny: 90 zł netto (110,70 zł brutto)
 • STARY akt urodzenia – skrócony: 80 zł netto (98,40 zł brutto)
 • STARY akt urodzenia – zupełny: 90 zł netto (110,70 zł  brutto)
 • NOWY akt ślubu – skrócony: 100 zł netto (123 zł brutto )
 • NOWY akt ślubu – zupełny: 120 zł netto (147,60 zł brutto)
 • STARY akt ślubu – skrócony: 80 zł netto (98,40 zł brutto )
 • STARY akt ślubu – zupełny: 100 zł netto (123 zł brutto)
 • NOWY akt zgonu – skrócony: 80 zł netto (98,40 zł brutto)
 • NOWY akt zgonu – zupełny: 100 zł netto (123 zł brutto)
 • STARY akt zgonu – skrócony: 80 zł netto (98,40 zł brutto)
 • STARY akt zgonu – zupełny: 100 zł netto (123 zł brutto)
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym: 80 zł netto (98,40 zł brutto)
 • Zaświadczenie o niekaralności: 100 zł netto (123 zł brutto)
 • Dowód osobisty: 60 zł netto (73,80 zł brutto)
 • Dyplom uczelni wyższej – forma książeczkowa: 80 zł netto (98,40 zł brutto)
 • NOWE świadectwo maturalne: 60 zł netto (73,80 zł brutto)
 • Uprawnienia UDT – plastikowa karta: 60 zł netto (73,80 zł brutto)
 • L4 (formularz elektroniczny ZUS ZLA): 120 zł netto (147,60 zł brutto)
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: 80 zł netto (98,40 zł brutto)
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: 80 zł netto (98,40 zł brutto)
 • Zaświadczenie o wpisie do CEIDG: 120 zł netto (147,60 zł brutto)

Tłumaczenia języka angielskiego  EN->PL

 • Akt urodzenia (Wielka Brytania): 80 zł netto (98,40 zł brutto)
 • Akt urodzenia (Irlandia): 80 zł netto (98,40 zł brutto)
 • Akt ślubu (Wielka Brytania): 80 zł netto (98,40 zł brutto)
 • Akt ślubu (Irlandia): 80 zł netto (98,40 zł brutto)
 • Dowód rejestracyjny – Wielka Brytania: 160 PLN netto (196,80 PLN brutto)
 • Dowód rejestracyjny – Irlandia: 160 PLN netto (196,80 PLN brutto)
 • Dowód rejestracyjny – USA (dowolny stan): 160 PLN netto (196,80 PLN brutto)
 • Formularz P45: 120 zł netto (147,60 zł brutto)
 • Formularz P60 (wersja skrócona i pełna): 150-200 PLN netto (184,50–246,00 PLN brutto)

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język angielski?

 • jeden z najpopularniejszych obecnie języków na świecie, włada nim ok. 350 milionów native speakerów, a dla ok. biliona osób jest on drugim językiem;
 • język urzędowy w 67 krajach (m.in. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Hongkong, Malta, Singapur, Nigeria, Jamajka);
 • najpopularniejszy język, którego uczą się Europejczycy, współczesny lingua franca (powszechnie używany język, będący środkiem komunikacji między różnojęzycznymi grupami ludzi);
 • główne narzędzie komunikacji m.in. w międzynarodowym handlu, na rynkach finansowych, w przemyśle rozrywkowym i internecie (ok. 50% wszystkich stron internetowych zredagowano w języku angielskim);
 • większość konferencji naukowych, szkoleń i spotkań biznesowych na szczeblu międzynarodowym odbywa się w tym języku;
 • największa grupa narodowa w Wielkiej Brytanii to Polacy (853 tyś. osób według Narodowego Biura Statystycznego), co wpływa na ilość tłumaczeń uwierzytelnionych na język angielski, niezbędnych do różnorodnych formalności.