Tłumaczenia języka francuskiego

flaga francuska symbolizująca tłumaczenia języka francuskiegoFrancuski należy do grupy języków romańskich i wywodzi się z łaciny. Jest trzecim najpopularniejszych językiem na świecie wśród osób uczących się języków obcych, również trzecim w komunikacji międzynarodowej.

 

Tłumaczenia języka francuskiego

od 40 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (Copie intégrale ou extrait d’acte de naissance ), akty zgonu, akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy (Certificat de travail), certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny (Certificat d’immatriculation), dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy (Permis de conduire))
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa (Procuration), akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy o pracę (Contrat de travail), umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia lekarskie(Certificat médical), zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język francuski?

 • język ojczysty dla ok. 80 milionów ludzi, ogólna liczba osób mówiących w tym języku to ok. 220 milionów
 • język urzędowy m.in. we Francji, Belgi, Luksemburgu, Demokratycznej Republice Konga, Kanadzie, Monako, Senegalu, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, jak również w Unii Europejskiej, NATO i ONZ
 • język francuski jest jedynym językiem, obok angielskiego i hiszpańskiego, który ma tak globalny zasięg pod względem komunikacji międzynarodowej (jest powszechnie używany w 54 krajach!)
 • gospodarka Francji jest trzecią w Europie i szósta na świecie największą gospodarką pod względem wysokości minimalnego PKB. Spośród najlepiej rozwijających się gałęzi przemysłu można wyróżnić sektory: spożywczy, chemiczny i motoryzacyjny. Polska jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych dla Francji w Europie Środkowo-Wschodniej, stąd rosnące zapotrzebowanie na tłumaczenia ofert, umów, dokumentów firmowych czy korespondencji
 • współpraca polsko-francuska rozwija się także w dziedzinie nauki i innowacji. Konferencje, szkolenia, sympozja i inne wydarzenia, które pozwalają na wymianę doświadczeń i wiedzy często wymagają profesjonalnych tłumaczeń ustnych