Tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego Previous item Rozłożone origami, czyli... Next item Stowarzyszenia tłumaczy...

Tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego

Planujesz wyjazd do Polski? Chcesz rozpocząć studia lub znaleźć tam pracę? Niezbędne okażą się tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego. Poniżej prezentujemy krótki poradnik, który pomoże Ci w przygotowaniu formalności i wyjaśni najważniejsze informacje.

Co to jest tłumaczenie uwierzytelnione?

W ogólnym i najprostszym ujęciu jest to tłumaczenie poświadczone przez osobę posiadającą uprawnienia tłumacza przysięgłego. Przedmiotem tego rodzaju przekładu mogą być pisma procesowe, dokumenty firmowe lub urzędowe (i ich odpisy), jak również inne prywatne i niesygnowane dokumenty.

Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami tekstu wynikowego (ok. 1/3 strony A4) – tę zasadę reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Każdy kolejny znak liczony jest jako dodatkowa strona (nie uwzględnia się rozliczeń w oparciu o połowę strony).

Do czego będą mi potrzebne tłumaczenia poświadczone na język polski?

  1. Otrzymanie zezwolenia na pracę (np. tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – certyfikaty językowe, zaświadczenie o ukończonym kursie, szkoleniu lub zdobytych uprawnieniach, referencje)
  2. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały (wymagane są, m.in., tłumaczenia poświadczone odpisu aktu urodzenia, aktu małżeństwa, ewentualnych zaświadczeń)
  3. Rozpoczęcie studiów na polskiej uczelni ( tłumaczenia przysięgłe dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie – dyplomy ukończenia studiów wyższych, suplementy, świadectwo ukończenia szkoły średniej, praca naukowa)
  4. Zawarcie związku małżeńskiego na terytorium Polski (w przypadku małżeństw obywateli Ukrainy – nieposługujących się biegle językiem – z obywatelami Polski wymagane jest tłumaczenie ustne przysięgłe w Urzędzie Stanu Cywilnego)
  5. Uzyskanie świadczeń rodzinnych, otrzymanie Karty Polaka i inne

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe z oryginału od tłumaczenia z kopii?

Przedmiotem tłumaczenia może być oryginał dokumentu, jego poświadczony odpis, kserokopia, wydruk skanu lub innego zapisu elektronicznego. Na wykonanym tłumaczeniu znajduje się odpowiednia adnotacja poświadczenia zgodności przekładu z tekstem źródłowym, tłumacz ma obowiązek zaznaczyć, czy zostało wykonane z oryginału, z odpisu lub kopii. Warto mieć na uwadze, że najbezpieczniejsze rozwiązanie to tłumaczenia na podstawie oryginału – wtedy mamy pewność, że dana instytucja zatwierdzi przekład.

Dlaczego wraz z dokumentami do przetłumaczenia należy dostarczyć skan/zdjęcie paszportu?

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego w przypadku tłumaczeń dokumentów z języka ukraińskiego (oraz innych języków nieposługujących się alfabetem łacińskim) konieczne jest wykonanie transkrypcji lub transliteracji imion i nazwisk. Stąd konieczność dostarczenia paszportu. Tłumacz podaje dane osobowe w postaci widniejącej w dokumencie tożsamości, odnotowując ten fakt według wytycznych.

Ile czasu potrzeba na przetłumaczenie dokumentów?

Przede wszystkim należy pamiętać o kilku czynnikach, które zawsze wpływają na czas realizacji tłumaczeń, a są to np.: rodzaj języka, na jaki/z jakiego tłumaczone są dokumenty, objętość tekstu, treść (teksty zwykłe/specjalistyczne), forma, w jakiej dostarczony jest dokument, jego czytelność.  Standardowo – w przypadku języka ukraińskiego czas realizacji tłumaczeń przysięgłych w trybie zwykłym pojedynczych dokumentów nie przekracza trzech dni roboczych.

Ile kosztuje takie tłumaczenie?

Cena tłumaczeń uwierzytelnionych zazwyczaj podawana jest w oparciu o ilość, wspomnianych już, stron rozliczeniowych. Istotnym czynnikiem jest tryb realizacji: zwykły/pilny/ekspresowy. Znaczenie ma również to, ile dokumentów chcemy przetłumaczyć. Niektóre biura oferują ceny za tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego już od 40-45 PLN brutto. Najlepsze rozwiązanie to skorzystanie z bezpłatnej wyceny, którą oferują liczne biura tłumaczeń. Jest precyzyjna i niezobowiązująca, a przede wszystkim pozwala uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Skorzystaj z bezpłatne wyceny