Z Białorusi do Polski. Legalizacja pobytu i tłumaczenia przysięgłe Previous item Czy tłumaczenie wyniku... Next item Stulecie zawodu tłumacza...

Z Białorusi do Polski. Legalizacja pobytu i tłumaczenia przysięgłe

Podobna mentalność, bliskość terytorialna, ważne ośrodki akademickie, a także fakt, że Polska to atrakcyjny rynek dla znanych międzynarodowych korporacji, które zawsze mają popyt na wykwalifikowanych specjalistów – to tylko kilka powodów, dla których osoby z Białorusi chętnie odwiedzają nasz kraj. Przyjazd do Polski wiąże się z wieloma formalności, na które warto zwrócić uwagę. Legalizacja pobytu i tłumaczenia przysięgłe to dwie kwestie, które łączą się ze sobą i z pewnością należy uznać je za kluczowe. Sprawdźcie, co warto wiedzieć na ten temat.

Choć jesteśmy teraz w pewnym stanie zawieszenia, gdy tak powszechna mobilność z dnia na dzień została wstrzymana i wszyscy czekamy na dalsze informacje zamknięci w swoich domach, to jednak mamy świadomość, że jest to sytuacja bezprecedensowa. Możliwość podróżowania, migracji zarobkowej czy wyjazdów edukacyjnych powróci, być może ze zdwojoną siłą. Dlatego w naszym poradniku kolejne ważne informacje – tym razem dla tych, którzy z Białorusi planują przenieść się do Polski.

Legalizacja pobytu

Podejmując decyzję o przeprowadzce, należy pamiętać, że osoba przyjeżdżająca do obcego państwa powinna mieć wszelkie podstawy prawne, aby tam przebywać. Podstawy prawne są z reguły określane w zależności od celu pobytu. Na przykład student zagraniczny ma prawo przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tzw. wizy studenckiej, której wydanie jest możliwe tylko w przypadku posiadania przez daną osobę aktywnego statusu studenta jednej z uczelni RP.

Legalizacja pobytu jest konieczna, jeśli chcemy przedłużyć czas spędzony na terytorium Polski. Zakłada ona sporą liczbę procedur administracyjnych – począwszy od zameldowania w miejscu zamieszkania, skończywszy na uzyskaniu zezwolenia na pobyt/obywatelstwo. Warto zaznaczyć, że często zdaniem osób zamierzających migrować do innego kraju, to, co najbardziej zniechęca, to kwestia nieznajomości konkretnego ustawodawstwa obcego kraju, a także biurokratyczny wymiar procesu legalizacji. Stąd też warto pamiętać, że biuro tłumaczeń i jego kompetentni pracownicy są w stanie pomóc i objaśnić choćby te z procedur, które dotyczą stricte przekładu.

Legalizacja pobytu i tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów – ich uzyskanie to jeden z koniecznych etapów procesu legalizacji pobytu. Bardzo często tłumaczenie przysięgłe jest błędnie utożsamiane z notarialnym tłumaczeniem dokumentów na terytorium Republiki Białorusi, co w sensie prawnym nie jest tożsame. Należy pamiętać, że do wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego w Polsce uprawniona jest ograniczona liczba osób, które po zdaniu odpowiednich egzaminów, otrzymują specjalne uprawnienia i są wpisane na listę Ministerstwa Sprawiedliwości RP. W związku z tym dokumenty przetłumaczone na terytorium Republiki Białorusi z reguły nie są akceptowane przez polskie instytucje państwowe czy też edukacyjne.

Lista dokumentów podlegających tłumaczeniu poświadczonemu jest dość szeroka i bywa korygowana, dlatego poniżej przedstawiamy wyłącznie te przykładowe.

  1. Dyplomy, atestaty, zaświadczenia z placówek oświatowych – przy przyjęciu do instytucji oświatowych RP.
  2. Akty urodzenia, zawarcia małżeństwa, rozwodu i inne akty stanu cywilnego – podczas legalizacji pobytu (uzyskanie zezwolenia na pobyt/obywatelstwo).
  3. Zaświadczenia o dochodach, zeznania podatkowe itp. – w celu uzyskania świadczeń socjalnych i innych.
  4. Prawo jazdy – przy wymianie zagranicznego prawa jazdy na polski odpowiednik.
  5. Dokumenty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej – wyciągi z rejestrów, umowy z kontrahentami, zaświadczenia itp.

Sprawdź informacje na temat legalizacji pobytu podczas epidemii COVID-19


Biuro Tłumaczeń Polyland oferuje swoje wsparcie w realizacji tłumaczeń przysięgłych wyżej wymienionych dokumentów poprzez możliwość złożenia wstępnego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej. Wystarczy podać niezbędne informacje dotyczące przekładu i załączyć do zapytania skan/czytelne zdjęcie oryginału dokumentu.  Przetwarzanie zapytania zajmie nie więcej niż 30 minut, po czym zostaną wysłane informacje o koszcie i możliwym terminie realizacji zlecenia. Na życzenie klienta oryginały tłumaczenia mogą być wysłane pocztą na dowolny adres, w tym również poza granicy Polski.