Wizowy poradnik – Australia

Wizowy poradnik – Australia

Planujesz pobyt w Australii? Chcesz zwiedzić Park Kakadu, Tasmanię lub zobaczyć największą rafę koralową na świecie? Twój pierwszy krok to zdobycie wizy turystycznej. Jeżeli odstraszają Cię wszelkie formalności, w naszym poradniku znajdziesz garść przydatnych informacji. Sprawdź, jak przygotować się do wyprawy wgłęb australijskiego lądu!

Pierwsza informacja, która może dziwić, to fakt, że w 2011 roku sekcja wizowa w Ambasadzie Australii w Warszawie została zamknięta. W związku z tym obywatele naszego kraju mogą składać wnioski wizowe online poprzez system „e-visa” lub tradycyjnie – wysyłając je do odpowiednich oddziałów Departamentu Imigracji i Obywatelstwa w Australii jak również w Ambasadzie Australii w Berlinie.

Zwiedzaj i pracuj

Spośród różnorodnych wiz – turystycznych, studenckich, tranzytowych czy biznesowych – jedną z najpopularniejszych pozostaje The Work and Holiday (Temporary) visa. Mogą ubiegać się o nią młodzi ludzie (między 18 a 31-szym rokiem życia), którzy wybierają się tymczasowo do Australii głównie w celach wypoczynkowych, ewentualnie planują dorywcze prace, a ich pobyt nie przekroczy roku. W założeniu ma ona zachęcać do wymiany kulturowej i budowania bliższych więzi między Australia a krajami partnerskimi – m.in. Polską, Hiszpanią, USA, Argentyną czy Izraelem.

Sprawdzając kryteria wizowe, warto pamiętać o konieczności posiadania wyższego wykształcenia (ukończone minimum 2 lata studiów licencjackich), jak również o potwierdzeniu swojej znajomości języka angielskiego – co najmniej na poziomie komunikatywnym. Ciężko planować tego typu podróż spontanicznie z racji kolejnego warunku – posiadania konkretnych środków finansowych, które pozwolą na utrzymanie w przypadku niepodjęcia pracy w Australii (równowartość A$ 5,000). Oszczędności będą potrzebne także do uregulowania opłat związanych ze składaniem wniosku (podstawowe koszty – ok. A$440 + opłaty za ubezpieczenie zdrowotne, tłumaczenia, etc.). I przede wszystkim – ważny paszport, wydany nie wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku.

Pakiet dokumentów

Choć teczkę wypełnioną dokumentami trudno uznać za atrybut podróżnika, to w tym przypadku niestety okaże się niezbędna. Co należy przygotować? Między innymi:

 • Wypełnione i podpisane formularze, wnioski – np. Form 1208 – Application for a Work and Holiday visa, subclass 462
 • Kopie paszportu
 • Odpis aktu urodzenia (w formie tłumaczenia uwierzytelnionego na język angielski)
 • 2 aktualne zdjęcia w formacie paszportowym
 • Kopie dokumentów potwierdzających służbę wojskową bądź zwolnienie z niej (np. książeczka wojskowa, zaświadczenie z WKU w formie tłumaczenia przysięgłego)
 • Dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych (np. aktualny wyciąg bankowy za ostatnie trzy miesiące – również przetłumaczony na język angielski przez tłumacza przysięgłego)
 • Dowód posiadania biletu powrotnego lub wystarczających funduszy na zakup biletu w Australii
 • Zaświadczenie o niekaralności (w formie tłumaczenia przysięgłego)
 • Dowód posiadania wykształcenia wyższego (np. tłumaczenie dyplomu)
 • Certyfikat językowy (wyniki z takich testów, jak np.: ELTS, OET, PTE Academic, TOEFL, CAE)
 • Zaświadczenia wydawane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Niestety nawet perfekcyjne zorganizowanie formalności nie oznacza zakończenia całego procesu. Pozostają pewne ograniczenia – z tytułu udziału w programie „Zwiedzaj i Pracuj” roczny limit to 200 wiz.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów procesu wizowego znajdziecie na stronie Ambasady Australii w Berlinie lub australijskiego Departamentu Imigracji i Ochrony Granic (DIBP).

W sprawie tłumaczeń uwierzytelnionych na język angielski dokumentów wizowych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.