Tłumaczenie opinii psychologicznej – pomocne wskazówki Previous item 5 zasad zlecania... Next item Portal inPol – wnioski...

Tłumaczenie opinii psychologicznej – pomocne wskazówki

To dokument, który może być potrzebny do pracy, szkoły lub np. podczas rozprawy w sądzie. Może dotyczyć Ciebie lub np. Twojego dziecka. Ma swoją specyfikę i konkretne wymogi formalne, a napisanie go wymaga przeprowadzenia wcześniejszych badań. O czym mowa? O tzw. opinii psychologicznej. Jeśli już sama nazwa brzmi dla Ciebie obco, konieczne przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się m.in. gdzie i kiedy może przydać Ci się taki dokument, jak dokładnie powinien wyglądać, a także jak (w razie potrzeby) szybko zlecić profesjonalne tłumaczenie opinii psychologicznej.

Opinia psychologiczna – co to takiego?

Zacznijmy od podstaw. Czym tak naprawdę jest owa opinia psychologiczna? Ujmując to możliwie najprościej, jest to oficjalny dokument zawierający diagnozę postawioną przez psychologa – opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym, ocenę zarówno jego mocnych stron, jak i ewentualnych trudności, objawów chorobowych itd. Opinia powinna być poparta wiedzą psychologa wyniesioną z analizy uprzednich konsultacji, obserwacji, badań oraz testów.

Co zawiera opinia i kiedy się przydaje?

Co do kwestii formalnych – można spotkać się z różnymi wzorami opinii psychologicznych. Duże znaczenie ma to, do czego taki dokument będzie przeznaczony, niemniej zwykle uwzględnia się takie informacje, jak np.: dane osobowe pacjenta, wyniki badań, opis poziomu intelektualnego, poziomu dojrzałości społeczności, emocjonalnej, sprawności motorycznej etc. Oczywiście obowiązkowo muszą pojawić się także dane na temat ewentualnych zaburzeń oraz innych zdiagnozowanych problemów psychologicznych.

W jakich okolicznościach może okazać się, że będziemy potrzebowali tego typu dokumentu? Opinia psychologiczna może być wymagana m.in. przez:

  • placówkę edukacyjną (np. w celu rozpoznania trudności w uczeniu się);
  • pracodawcę (np. po to, aby określić predyspozycje intelektualne i osobowościowe do wykonywania danej pracy, przyznać urlop zdrowotny itp.);
  • sąd (np. w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, jako materiał dowodowy);
  • firmę ubezpieczeniową (w związku z postępowaniami odszkodowawczymi i oceną uszczerbku na zdrowiu);
  • placówkę medyczną (np. w przypadku operacji zmiany płci i operacji plastycznych);

Kiedy tłumaczyć opinię?

Oczywiście gotową opinię psychologiczną otrzymujemy w jednej wersji językowej – polskiej. Jeśli załatwiamy formalności na terenie naszego kraju  (w ZUS-ie, w firmie czy instytucji, w której pracujemy, osiedlowym przedszkolu itd.) wszystko jest w porządku, ale przecież mamy do czynienia z różnymi sytuacjami. Jeśli np. uczestniczyliśmy w wypadku podczas zagranicznego urlopu, pracujemy lub studiujemy za granicą (albo też mamy to w planach), chcemy leczyć się w placówce medycznej poza obrębem naszego kraju lub bierzemy udział w sprawie sądowej poza Polską, to może zdarzyć się, że będzie nam potrzebne tłumaczenie opinii psychologicznej – zwykle na język angielski, ale wymogi mogą określać także przekład na inny język/inne języki.

O jaki rodzaj tłumaczenia chodzi? Nierzadko akceptowalne bywa tłumaczenie zwykłe, niemniej w sprawach formalnych „pewniejsze” okazuje się tłumaczenie uwierzytelnione (zwane potocznie „przysięgłym” lub poświadczonym). Warto zaznaczyć, że te rodzaje przekładów w żaden sposób nie różnią się jakością. Tłumaczenie uwierzytelnione różni się po prostu tym, że ma status prawny i może być wykonywane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. W razie wątpliwości co do tego, jaki rodzaj przekładu będzie akceptowalny w danej firmie czy instytucji, warto zasięgnąć informacji u źródła.

Jak szybko zlecić tłumaczenie opinii psychologicznej?

Jeśli otrzymaliśmy już gotową opinię psychologiczną i potrzebujemy ją przetłumaczyć, wystarczy, że wykonamy jej skan (lub czytelną fotografię) i prześlemy do bezpłatnej wyceny. Czas realizacji usługi nie powinien być wydłużony, ponieważ mamy tu do czynienia ze standardowym dokumentem (zawsze też istnieje możliwość skorzystania z realizacji w trybie ekspresowym). Koszt tłumaczenia będzie zależny od ilości znaków ze spacjami.