Tarcza antykryzysowa a praca cudzoziemca

Tarcza antykryzysowa a praca cudzoziemca

W obliczu epidemii koronawirusa mierzymy się z wieloma problemami i nowymi wyzwaniami. Postanowiliśmy nieco pomóc, choćby w zakresie dostarczenia rzetelnych informacji. Dlatego prezentujemy Wam treści, które wiążą się z naszą branżą – tym razem ustalenia tarczy antykryzysowej w zakresie pracy cudzoziemców w naszym kraju.

Przedłużenie zezwolenie na pracę

Ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej, czyli o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została podpisana przez prezydenta 17 kwietnia. Określa ona zasady, które pozwalają np. na przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wiz Schengen (w tym wiz długoterminowych). Regulacje zezwalają także na wydłużenie okresu ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości. Podobnie z zezwoleniem na pracę (osoby zatrudnionej już u konkretnego pracodawcy) – ono także może zostać wydłużone. Główny warunek – termin na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w okresie do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia lub zagrożenia epidemicznego[1].

A co w przypadku, jeśli termin wyznaczony do opuszczenia Polski przypada na okres epidemii? Cytując treść ustawy: Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni[2]. Stąd też brak konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych wniosków, zezwoleń czy dokumentów.

Świadczenia postojowe dla cudzoziemców

Podsumowując – cudzoziemcy są wciąż uprawnieni do wykonywania pracy na terenie naszego kraju, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową lub posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń. Legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to także szansa na skorzystanie z tzw. świadczeń postojowych. Oczywiście należy skrupulatnie sprawdzić wszystkie inne zasady, które regulują uzyskanie tego typu dofinansowań, jak np. data zawarcia umowy, suma przychodów, kwestie związane z tym, czy umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji wskutek epidemii.

W razie niepewności polecamy przejrzenie treści ustawy lub oficjalnych stron, jak np. – www.gov.pl.

 


[1] Tarcze Antykryzysowe – opracowanie przygotowane przez zespół radców prawnych i adwokatów Blueshell Legal (17 kwietnia 2020).

[2] http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/299_u/$file/299_u.pdf (podkreślenia własne).