Portal inPol – wnioski, dokumenty, tłumaczenia i inne formalności Previous item Tłumaczenie opinii... Next item Tłumaczenie wyniku testu...

Portal inPol – wnioski, dokumenty, tłumaczenia i inne formalności

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie uruchomił niedawno Portal dla Cudzoziemca InPol. To rozwiązanie, które niewątpliwie ułatwi dopełnienie wielu formalności związanych z ubieganiem się o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, szczególnie w okresie pandemii koronawirusa. Jak korzystać z nowej witryny internetowej? Jakie możliwości ona oferuje? Co można załatwić w trybie online? Czy wnioski, dokumenty, tłumaczenia itp. wystarczy przesłać w wersjach elektronicznych czy może należy złożyć je osobiście? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w naszym artykule.

Pierwszej kroki w inPol – założenie konta

Aby korzystać z funkcjonalności Portalu dla Cudzoziemca, należy stworzyć swoje indywidualne konto. Jak to zrobić? Bardzo prosto i intuicyjnie. Wystarczy wejść na stronę:  https://inpol.mazowieckie.pl/register i uzupełnić wszystkie potrzebne dane: do logowania (e-mail + hasło), osobowe (z ważnym dokumentem tożsamości, którym może być karta pobytu, paszport lub tymczasowy dokument tożsamości) i kontaktowe (wystarczy podać numer telefonu), a także adres pobytu w Polsce i adres korespondencyjny. Następnie zaakceptować wymagane zgody i kliknąć pole <zarejestruj>. Co ważne, w przypadku rodzin nie ma potrzeby, aby każda osoba zakładała oddzielny profil. Portal inPol pozwala m.in. na to, aby wnioski małoletnich dzieci były powiązane z kontem rodzica.

Wypełnienie wniosku online i umówienie wizyty w urzędzie

Po rejestracji w Portalu dla Cudzoziemca i zalogowaniu się w nim możemy skorzystać z możliwości złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały czy pobyt rezydenta długoterminowego UE. W tym celu należy wybrać opcję <złóż nowy wniosek>, a następnie określić procedurę legalizacji i okoliczność stanowiąca podstawę pobytu w Polsce i wypełnić wszystkie wymagane pola (np. dane osobowe, dokument podróży, miejsce pobytu, informacje dodatkowe, podróże i pobyty zagraniczne poza terytorium RP itp.).

Po upewnieniu się, że podane dane są prawidłowe i kompletne, klikamy opcję <generuj wniosek>. W kolejnym etapie załączamy wszelkie dokumenty, tłumaczenia itp. wymagane w procesie postępowania legalizacyjnego – oczywiście w formie skanów. Istnieje możliwość dodanie maksymalnie 15 plików. Na koniec wybieramy możliwy termin wizyty w konkretnym urzędzie (należy stawić się na niej osobiście! Co najmniej dziesięć minut wcześniej).

Odciski palców, dokumenty, tłumaczenia – co z nimi?

Niestety, korzystając z portalu inPol nie załatwimy wszystkiego. Po prostu przyspieszymy i usprawnimy sam proces dopełniania formalności. Trzeba pamiętać, że samo wygenerowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt absolutnie nie jest równoznaczne z potwierdzeniem złożenia go. Należy pobrać ten dokument (w witrynie znajdziemy odpowiednią opcję), wydrukować go i podpisać, a następnie zabrać ze sobą na umówioną wizytę w urzędzie. Nie chodzi tylko o wniosek. Wszystkie dodatkowe dokumenty, tłumaczenia uwierzytelnione itp. również muszą być okazane podczas wizyty w formie oryginałów (bądź kopii potwierdzonych notarialnie) do wglądu. Na  miejscu należy też dopełnić kolejnej formalności – złożenia odcisków linii papilarnych.

inPol – co jeszcze warto wiedzieć

Co jeszcze oferuje Portal dla Cudzoziemca? Przez inPol możemy np. wygodnie wnieść opłatę skarbową. Gdy nasza sprawa zostanie zarejestrowana w systemie, zostaniemy poinformowani (smsem i/lub e-mailem) o możliwości śledzenia kolejnych postępów realizacji w swoim profilu. Będziemy mieć też dostęp do archiwum dokumentów, które dotyczą danej sprawy. Wszelkie wezwania z urzędu wciąż będą także wysyłane w wersji papierowej.

Dodatkowe informacje dla cudzoziemca

Każdy cudzoziemiec, który chce ubiegać się o zezwolenie na pobyt, powinien zapoznać się z informacjami z działu „Sprawy dla cudzoziemców”, które są dostępne na oficjalnej stronie gov.pl. Można znaleźć tam m.in.: wszelkie aktualności, zakładkę „Pierwsze kroki” zawierający filmy instruktażowe, druki wniosków, ulotki informacyjne itp., kompleksowe informacje na temat urzędowych procedur czy wykaz opłat za zezwolenia i dokumenty. Przed złożeniem dokumentów warto skorzystać także ze wskazówek w aplikacji pomocnik cudzoziemca.

Tłumaczenia do zezwolenia na pobyt

Jednym z warunków, które należy spełnić, aby ubiegać się o zezwolenie na pobyt, jest przetłumaczenie wszystkim dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski. Taki przekład musi być wykonany przez profesjonalnego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli potrzebujesz oficjalnego tłumaczenia poświadczonego, przygotuj zdjęcia lub skany dokumentów i prześlij je do darmowej wyceny. W odpowiedzi otrzymasz niezobowiązującą ofertę zawierającą informacje na temat kosztów oraz czasu realizacji usługi.