Tłumaczenia z zakresu nauk humanistycznych

Według definicji słownikowej nauki humanistyczne badają „człowieka jako istotę społeczną oraz jego wytwory: język, literaturę, sztukę, itp.”. Tłumaczenie tekstów z tej dziedziny wymaga nie tylko umiejętności językowych, ale i określonej wiedzy, która pozwoli przybliżyć te zagadnienia, a tym samym w pełni je zrozumieć.

Obszary naszych specjalizacji:

– literaturoznawstwo

– językoznawstwo

– historia

– historia sztuki

– filozofia

– teologia

– socjologia

– politologia

– psychologia

– religioznawstwo

– pedagogika

– muzykologia

Co jest dla nas ważne?

Tłumaczenia książek, tekstów naukowych, artykułów, etc. z zakresu humanistyki wymagają określonych kompetencji kulturowych. Tym razem przekraczamy wąskie specjalizacje, koncentrując się na interdyscyplinarności, które jest standardem w dzisiejszej  humanistyce. Sukces przekładu to połączenie wysokich kompetencji językowych, szerokich zainteresowań i wiedzy tłumacza, a także chęci do ciągłego rozwoju i poszerzania horyzontów.

Tłumaczenia humanistyczne:

– prace naukowe (prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, habilitacje, rozprawy i inne)

– teksty publicystyczne (artykuły, felietony, recenzje, wywiady i inne)

– książki (dzieła literackie, podręczniki, poradniki, publikacje naukowe)

– korespondencje listowne i mailowe

– sympozja, spotkania autorskie, seminaria, wykłady

Tłumaczymy m.in. z języka i na język: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, litewski lub japoński.

Wycena tłumaczenia:

Aby otrzymać indywidualną ofertę, należy przesłać tekst, korzystając z formularza bezpłatnej wyceny lub bezpośrednio na nasz adres mailowy. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego oraz poprzez dostępny na naszej stronie live chat.

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl