Tłumaczenia dokumentów rekrutacyjnych

Praca za granicą to wybór, na który decyduje się coraz więcej Polaków. Jak zwiększyć swoje szanse? Jak odpowiednio się przygotować? Warto m.in. skompletować tłumaczenia uwierzytelnione najważniejszych dokumentów – bez nich nie sposób ubiegać się o zatrudnienie w firmie w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Norwegii.

Jakie dokumenty tłumaczymy?

Polyland specjalizuje się w tłumaczeniach przysięgłych różnorodnych dokumentów, które są niezbędne w procesie rekrutacji, są to m.in.:

  • dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie/kwalifikacje: świadectwa szkolne (w tym świadectwa maturalne – stare oraz nowe), dyplomy oraz suplementy dyplomów, karty przebiegu studiów, zaświadczenia o ukończonym kursie/szkoleniu/zdobytych uprawnieniach, certyfikaty językowe, etc.
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe: świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o odbytym stażu/praktykach, w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – wypis z KRS, wypis z CEIDG
  • zaświadczenia& orzeczenia: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zaświadczenia wydawane przez Okręgową Izbę Lekarską, orzeczenie o niepełnosprawności, etc.
  • CV & list motywacyjny
  • referencje/listy polecające

Co zyskujesz?

Przygotowanie kompletu tłumaczeń przysięgłych najważniejszych dokumentów rekrutacyjnych nie tylko skróci czas poświęcony na formalności, ale i zwiększy szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyjęcie na wymarzone stanowisko. Pracodawca ma szansę zweryfikować kwalifikacje kandydata, jego wykształcenie, dotychczasowy rozwój kariery zawodowej. Z kolei profesjonalne CV i list motywacyjny to szansa na zaprezentowanie się z jak najlepszej strony, dostosowanie informacji do wymogów danej firmy, skupienie uwagi na mocnych stronach kandydata, jego głównych osiągnięciach – pierwszy krok na drodze do sukcesu! Co więcej, pakiet tłumaczeń możesz przygotować już teraz, bez wychodzenia z domu, zamawiając go online!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl