O stowarzyszeniach tłumaczy

O stowarzyszeniach tłumaczy

STAW, TEPIS, STL – co łączy te tajemnicze skróty? Wszystkie odnoszą się do organizacji zrzeszających profesjonalnych tłumaczy. Są to osoby specjalizujących się w danej dziedzinie lub zajmujące się konkretnym rodzajem przekładu. Poniżej krótkie charakterystyki najważniejszych stowarzyszeń.   

STP – Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

Pierwsza organizacja tłumaczy w naszym kraju, zarejestrowana w Warszawie w 1981 roku podczas Zjazdu Założycielskiego, w którym wzięło udział 127 uczestników. Misja stowarzyszenia to przede wszystkim ochrona praw zawodowych tłumaczy i działanie na rzecz wysokich standardów na rynku tłumaczeniowym w oparciu o jakość przekładu, zasady etyki zawodowej i ochronę własności intelektualnej. STP jako jedyna organizacja zrzesza tłumaczy wszystkich specjalności – pisemnych, przysięgłych, literackich, technicznych czy konferencyjnych.

TEPIS – Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Powstało jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w 1990 roku, obecnie zrzesza największą liczbę tłumaczy przysięgłych w Polsce. TEPIS organizuje liczne warsztaty w ramach doskonalenia zawodowego (m.in. Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego czy Repetytoria dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych). Siedziba Rady Naczelnej Towarzystwa mieści się w Warszawie, działają również Koła PT TEPIS (np. w Krakowie, Białymstoku lub Wrocławiu).

STL – Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

STL założono w 2010 roku w Warszawie w celu zrzeszenia tłumaczy szeroko pojętej literatury pięknej (polskiej i obcej –  poezji, eseistyki, literatury faktu, publicystyki, utworów audiowizualnych, etc.). Cele stowarzyszenia to integrowanie i aktywizowanie środowiska tłumaczy literackich, ochrona ich interesów, ale również promowanie czytelnictwa, kultury wydawniczej i dbałości o polszczyznę. Do STL może wstąpić każdy, kto ma dorobek w postaci przekładów literackich – szczegóły zasad członkostwa można znaleźć na stronie: www.stl.org.pl

BST – Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Organizacja powstała w 2006 roku jako pierwsza tego typu inicjatywa Polsce. Mimo że BST nie odmawia członkostwa osobom spoza regionu bałtyckiego, koncentruje się głównie na działalności i integracji lokalnej, wspiera inicjatywy Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Członkowie BST reprezentują kilkanaście języków (m.in. angielski, niderlandzki, norweski czy japoński), są wśród nich zarówno tłumacze pisemni, jak i ustni (konsekutywni/symultaniczni).

STAW – Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych

Stowarzyszenie, które powstało w 2007 roku. Jego członkowie to osoby specjalizujące się w  tłumaczeniu oraz opracowywaniu dialogów do filmów (w postaci napisów, dubbingu, audiodeskrypcji, jak również tzw. szeptanki/voice-over). Podobnie jak inne organizacje, STAW stara się dbać o wysoką jakość usług tłumaczeniowych, oferuje pomoc w zakresie negocjowania stawek/umów z pracodawcami oraz stara się poszerzać wiedzę na temat swojej profesji, a tym samym ją promować.

STPJM – Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego

Organizacja, która funkcjonuje od 2009 roku. W Polsce żyje ok. 50 tysięcy głuchych osób – STPJM powstało z myślą o nich, o profesjonalnych tłumaczach polskiego języka migowego oraz ich klientach. Stowarzyszenie koncentruje swoje działania na przełamywaniu barier komunikacyjnych, wspieraniu inicjatyw badawczych oraz doskonaleniu umiejętności tłumaczy. Jego członkowie opracowali, m.in., kodeks etyczny – zbiór wskazówek i wytycznych, przewodnik służący wspieraniu tłumaczy języka migowego w ich pracy.

 

Zawód tłumacza często wiąże się z indywidualnym trybem pracy. Jego specyfika sprawia, że przez większość czasu tłumacz wykonuje swoje obowiązki samotnie, w zaciszu własnego mieszkania, stąd różnorodne stowarzyszenia pełnią bardzo ważną rolę. To nie tylko szansa na poznanie osób o podobnych zainteresowaniach i pasji, ale i budowanie wspólnotowości, wzajemna pomoc i wsparcie, a także nowe możliwości rozwoju.