Tłumaczenia języka włoskiego

flaga Włoch symbolizująca tłumaczenia języka włoskiego Włoski należy do grupy języków romańskich i z wszystkich języków w tej grupie jest najbardziej zbliżony do łaciny. Wszystkie słowa we włoskim kończą na samogłoskę, nie występują w nich  litery  j, k, w, x oraz y (jedynie w wyrazach pochodzenia obcego).

 

Tłumaczenia języka włoskiego

od 40 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (Certificato di nascita, Atto di nascita), akty zgonu (Certificato di morte, Atto di morte), akty małżeństwa (Certificato di matrimonio, Atto di matrimonio) – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy (Diploma di laurea), suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny (Carta di Circolazione), dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży (Contratto di Compravendita), faktury, prawa jazdy (Patente di guida))
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt (Permesso di soggiorno), karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o zatrudnieniu (Attestato di servizio), zaświadczenie lekarskie (Certificato medico), zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język włoski?

 • język, którym posługuje się od 80 do 128 milionów osób, w tym dla ok. 60 milionów jest to język ojczysty
 • język urzędowy we Włoszech, Szwajcarii, San Marino i Watykanie, a także w Unii Europejskiej
 • w Polsce działa ponad 1300 firm z włoskim kapitałem, a łączna wartość inwestycji wynosi 10 miliardów euro. Tłumaczenia marketingowe, finansowe, specjalistyczne z języka włoskiego i na język włoski są niezbędne w przypadku profesjonalnej współpracy biznesowej
 • najważniejsze i najprężniej działające gałęzie włoskiego przemysłu to sektor metalurgiczny i spożywczy. Przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami, importem określonych towarów w celu uzyskania bądź przekazania precyzyjnych informacji korzystają z usług tłumaczy języka włoskiego specjalizujących się w tych branżach
 • w 2014 roku szwajcarski rynek pracy został w pełni otwarty dla Polaków. Osoby, które planują wyjazd do tego kraju i szukają zatrudnienia mogą przygotować dokumenty rekrutacyjne m.in. w języku włoskim