Tłumaczenia języka węgierskiego

flaga węgierska symbolizująca tłumaczenia języka węgierskiego

Węgierski to język ugryjski z rodziny uralskiej. Jego współczesna, literacka forma powstała w XVI wieku. W węgierskim wyróżnia się osiem głównych dialektów (zadunajski, zachodni, południowy, cisański, północno-wschodni, palóc, środkowo-siedmiogrodzki oraz szeklerski).

 

Tłumaczenia języka węgierskiego

od 45 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (születési anyakönyvi kivonat), akty zgonu, akty małżeństwa (házassági anyakönyvi kivonat) – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy (diploma), suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny pojazdu (leckekönyv), dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu (lakcímkártya))
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe, certyfikaty rezydencji podatkowej)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język węgierski?

 • język, którym posługuje się ok. 15 milionów ludzi
 • język urzędowy na Węgrzech, regionalnie w Słowenii i Austrii, w autonomicznym okręgu w północnej Serbii – Wojwodinie oraz jeden z urzędowych w Unii Europejskiej
 • w 2013 obrót handlowy pomiędzy Polską i Węgrami wzrósł o ok. 8% (w tym wartość polskiego eksportu aż o 12%). Polska jest jednym z najważniejszych dostawców towarów na Węgry (według ostatnich danych – 6 miejsce przed takimi krajami, jak Holandia, Włochy, Francja, Czechy i Rumunia). Są to głównie maszyny i urządzenia, wyroby przemysłu chemicznego, metalurgicznego oraz artykuły rolno-spożywcze. Współpracę handlową ułatwiają profesjonalne tłumaczenia z zakresu ww. dziedzin