Tłumaczenia języka ukraińskiego

 

 flaga ukraińska, symbolizująca tłumaczenia języka ukraińskiego

Ukraiński zaliczany jest do grupy języków wschodniosłowiańskich. Jego alfabet stanowi odmianę cyrylicy, a współczesna ortografia ukształtowała się na początku XX wieku. Ukraiński ma wiele podobieństw z językiem białoruskim, jak również z językiem rosyjskim.

 

Tłumaczenia języka ukraińskiego

od 40 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

Tłumaczenia języka ukraińskiego – przykłady tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa (Свідоцтво про шлюб) – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (świadectwo rejestracji pojazdu (Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу), umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy, kontrakty ((угоди, контракти), umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia (Cертифікати) i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język ukraiński?

 • język, którym posługuje się ponad 37 milionów osób
 • język urzędowy na Ukrainie oraz obok rosyjskiego i mołdawskiego w Naddniestrzu (regionie autonomicznym Republiki Mołdawii)
 • szacuje się, że nawet o 50% (w stosunku do ubiegłego roku) wzrośnie liczba obywateli Ukrainy, którzy w 2015 roku wyemigrują do Polski. Tendencja zwyżkowa z pewnością wpłynie na zainteresowanie tłumaczeniami przysięgłymi z języka ukraińskiego, które są wymagane m.in. w przypadku starania się o pozwolenie na pracę
 • Kraków jako miasto uniwersyteckie przyciąga wielu europejskich studentów, także tych z Ukrainy. W procesie rekrutacyjnym niezbędne jest dostarczenie przetłumaczonych i uwierzytelnionych dokumentów poświadczających dotychczasowe wykształcenie
 • jeżeli wybierasz się na Ukrainę samochodem, którego nie jesteś właścicielem, będziesz potrzebować upoważnienia notarialnego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język ukraiński lub rosyjski