Tłumaczenia języka słoweńskiego

flaga Słowenii symbolizująca tłumaczenia języka słoweńskiegoSłoweński należy do zachodniej grupy języków południowosłowiańskich. Ma wiele cech wspólnych z dialektami kajkawskim oraz czakawskim języka chorwackiego. W słoweńskim można zauważyć liczne italianizmy lub germanizmy – w terminologii technicznej używa się wyłącznie niemieckich, ewentualnie angielskich, zapożyczeń.

 

Tłumaczenia języka słoweńskiego

od 45 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (rojstni list), akty zgonu, akty małżeństwa (poročni list) – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, statuty spółek (statuti družb), rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń (zavarovalne police), umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)
 • ekspertyza (izvedeniško mnenje)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język słoweński?

 • posługuje się nim ok. 2,4 mln ludzi
 • język urzędowy w Słowenii i jeden z oficjalnych w Unii Europejskiej
 • między Polską i Słowenią systematycznie rosną obroty handlowe (w 2015 r. o ponad 5%). Podczas ostatniego forum gospodarczego – Business Opportunities between Slovenia and Poland – uczestnicy podkreślili chęć do dalszego rozwoju słoweńskich inwestycji m.in. w zakresie innowacyjności, zaawansowanych technologii oraz sektora badawczo-rozwojowego. W specjalistycznych dziedzinach pomocne będą wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe z języka i na język słoweński