Tłumaczenia języka słowackiego

flaga Słowacji oznaczająca tłumaczenia języka słowackiego

Słowacki pochodzi z zachodniosłowiańskiej grupy językowej, jego literacka odmiana powstała w połowie XIX wieku. Jest blisko spokrewniony z czeskim, pod względem słownictwa i gramatyki ma też wiele cech wspólnych z językiem polskim.

 

Tłumaczenia języka słowackiego

od 40 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (Rodný list), akty zgonu, akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa dojrzałości (Maturitné vysvedčenie), dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy (Vodičský preukaz))
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy o pracę (Pracovná zmluva), umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)
 • wyroki sądów (Rozsudok)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język słowacki?

 • język, którym posługuje się ok. 7 milionów ludzi
 • język urzędowy w Słowacji i Wojwodinie (autonomicznym okręgu w północnej Serbii) oraz jeden z języków urzędowych w Unii Europejskiej
 • wymiana handlowa między Polską i Słowacją wzrosła niemal dwudziestokrotnie od 1993 roku. W kontaktach biznesowych często niezbędne okazują się tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) z języka i na język słowacki, np. tłumaczenia poświadczone dokumentów finansowych, umów, kontraktów, ekspertyz i innych
 • od 2014 do 2020 roku trwa program współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. W ubiegłym roku zatwierdzono również program współpracy polsko-słowackiej w zakresie teatru, muzyki, filmu i literatury oraz w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Różnorodne projekty realizowane w ramach tego typu programów wiążą się z koniecznością tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka i na język słowacki