Tłumaczenia języka serbskiego

flaga Serbii tłumaczenia języka serbskiegoSerbski uznaje się za jedną z wersji dialektu sztokawskiego, powstał w wyniku rozbicia języka serbsko-chorwackiego (wraz z chorwackim i bośniackim). Można go zapisywać zarówno cyrylicą, jak i alfabetem łacińskim. Serbski (w zależności od regionu) ma dwa warianty wymowy: ekawski oraz (i)jekawski.

 

Tłumaczenia języka serbskiego

od 45 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych  

 • akty urodzenia (rodni list), akty zgonu (smrtni list), akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa (svedočanstva), dyplomy (diplome), suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności (uvjerenje o nekažnjavanju), zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język serbski?

 • łącznie posługuje się nim ok. 12 milionów ludzi
 • język urzędowy w Serbii, Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie
 • Bałkany wciąż cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich turystów. Profesjonalne tłumaczenia pisemne i ustne w obrębie tej branży, jak również w obrębie marketingu czy finansów pozwolą sprawnie działać na tamtejszych rynkach