Tłumaczenia języka rumuńskiego

flaga Rumunii symbolizująca tłumaczenia języka rumuńskiego

Rumuński należy do grupy języków romańskich wśród indoeuropejskich. Do XIX wieku teksty w tym języku zapisywano cyrylicą, następnie alfabetem łacińskim. Rumuński ma wiele wspólnego z francuskim, włoskim oraz hiszpańskim.

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (certificat de naștere), akty zgonu, akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy (diplôme de Studii), suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)
 • orzeczenie rozwodu (certificat de divorț)
 • raporty medyczne (rapoarte medicale)
 • dokumenty potrzebne do podjęcia pracy w Rumunii
 • dokumenty potrzebne do założenia firmy w Rumunii 

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język rumuński?

 • język, którym posługuje się ok. 24 milionów osób
 • język urzędowy w Rumunii, Mołdawii i w autonomicznym okręgu w Serbii – Wojwodinie, jeden z urzędowych w Unii Europejskiej
 • Rumunia jest jednym z ważniejszych kierunków ekspansji inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. Według ubiegłorocznych danych (2015) w tym kraju działa ok. 800 polskich firm, a łączne zaangażowanie polskiego kapitału wynosi ok. 281 mln EUR. Tłumaczenia pisemne z dziedziny marketingu, przemysłu, handlu, finansów czy prawa z języka i na język rumuński zwiększą szanse na sukces w danej branży, pozwolą zbudować profesjonalny wizerunek firmy, jak również poszerzyć grono potencjalnych klientów i partnerów biznesowych