Tłumaczenia języka rosyjskiego

flaga Rosji symbolizująca tłumaczenia języka rosyjskiegoRosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich, forma pisana jest oparta na grażdance – uproszczonej cyrylicy. To wciąż jeden z najpopularniejszych języków wśród Polaków oraz lingua franca we wszystkich byłych republikach sowieckich.

 

Tłumaczenia języka rosyjskiego

od 40 PLN netto!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Tłumaczenia języka rosyjskiego – przykłady tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (свидетельства о рождении), akty zgonu (свидетельства о смерти), akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa szkolne (Свидетельства об о окончании школы), dyplomy (дипломы), suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny (Техпаспорта), dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy (водительские права))
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o rozwodzie (свидетельства о разводе), zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język rosyjski?

 • rodzimy język dla ok. 145 mln ludzi, ogółem włada nim od 250 do 300 mln osób na całym świecie
 • język urzędowy w Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie i na Białorusi, a także jeden z sześciu oficjalnych języków w ONZ, język roboczy Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
 • trzeci język pod względem popularności wśród języków indoeuropejskich (po angielskim i hiszpańskim)
 • w ubiegłym roku z Rosji wyemigrowało ok. 300 tyś. osób, co oznacza wzrost o 40% w stosunku do ubiegłych lat. Część Rosjan osiedla się w naszym kraju, co wpływa na zapotrzebowania na tłumaczenia przysięgłe z języka rosyjskiego na polski
 • ekspansja różnorodnych, zachodnich firm do krajów rosyjskojęzycznych wiąże się z koniecznością tłumaczenia i lokalizacji stron internetowych na język rosyjski, przekładu wymagają również materiały promocyjne, umowy handlowe, etc.
 • według raportu Europejskiej Komisji Turystyki w 2014 roku 17,61 mln Rosjan wypoczywało za granicą. Aby zachęcić ich do przyjazdu do Polski, a tym samym zwiększyć grono potencjalnych klientów, warto przygotować broszury, przewodniki, ulotki, prezentacje marketingowe w języku rosyjskim