Tłumaczenia języka portugalskiego

flaga portugalska symbolizująca tłumaczenia języka portugalskiego

Portugalski należy do rodziny języków indoeuropejskich i podrodziny języków romańskich, ma 2 warianty – brazylijski i europejski. Jego literacka odmiana jest oparta na dialekcie północnym. Pierwsze przekazy w języku portugalskim pochodzą z XII wieku.

 

Tłumaczenia języka portugalskiego

od 45 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych

 • akty urodzenia, akty zgonu (certidão de óbito), akty małżeństwa (certidão de casamento) – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa (procurações), akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe (relatórios e contas), wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (orzeczenia sądowe (decisões judiciais), zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język portugalski?

 • język, którym posługuje się ponad 250 mln osób
 • język urzędowy m.in. w Portugalii, Brazylii, Angoli, Gwinei Równikowej, Timorze Wschodnim , Mozambiku
 • na podstawie ubiegłorocznych danych w ciągu ostatnich 10 lat liczba firm portugalskich w Polsce zwiększyła się z 20 do 150. Dynamicznie wzrasta eksport polskich produktów rolno-spożywczych (średnio 15-20% rocznie). Pozytywne prognozy gospodarcze sprzyjają nowym inwestycjom, które wymagają różnorodnych, przede wszystkim profesjonalnych, tłumaczeń w obrębie języka portugalskiego
 • polskie i portugalskie uczelnie współpracują w zakresie wymiany studentów (m.in program Erasmus), jak również pracowników naukowych, organizowane są regularnie programy stypendialne, stąd zapotrzebowanie na tłumaczenia przysięgłe dokumentów, takich jak dyplomy, świadectwa i inne