Tłumaczenia języka perskiego

flaga Iranu symbolizująca tłumaczenia języka perskiego

Perski (nowoperski) należy do irańskich języków indoeuropejskich. Zwany „drugim językiem islamu” (po arabskim). Wśród jego najważniejszy odmian (określanych także jako odrębne języki) znajdziemy m.in. bahtiary, gilani, aimak czy gurani.

 

Tłumaczenia języka perskiego

od 85 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych

 • akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język perski?

 • język, którym posługuje się ok. 60 mln osób, lingua franca dla ok. 80 mln mieszkańców Środkowego Wschodu
 • język urzędowy w Iranie, Afganistanie oraz Tadżykistanie
 • w ubiegłym roku (2015) podpisano międzynarodowe porozumienie, według którego stopniowo znoszone są sankcje gospodarcze nałożone na Iran. W związku z tym pojawiła się szansa na inwestycje, m.in.,  polskich firm. Tłumaczenia w obrębie języka perskiego z dziedziny handlu i przemysłu mogą okazać się niezwykle pomocne
 • również w ubiegłym roku Ministerstwo Gospodarki inaugurowało program „Go Iran”, który ma na celu zintensyfikowanie kontaktów handlowych między Polską i Iranem. Wśród możliwych obszarów współpracy wymienia się np. eksploatację surowców, technologię kolejową i technikę, a także produkcję żywności (Iran importuje jej ok. 85%)
 • profesjonalne tłumaczenia ustne z języka i na język perski podczas spotkań biznesowych zwiększają szanse na nawiązanie pozytywnych relacji z potencjalnym klientem