Tłumaczenia języka mołdawskiego

flaga Mołdawii symbolizująca tłumaczenia języka mołdawskiegoMołdawski należy do grupy języków wschodnioromańskich, bywa utożsamiany z rumuńskim lub uznawany za jego regionalną odmianę. W zapisie pierwotnie wykorzystywano cyrylicę, którą w XIX wieku zamieniono na alfabet łaciński.

 

Tłumaczenia języka mołdawskiego

od 45 PLN netto !

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych:

 • akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język mołdawski?

 • język, którym posługuje się ok. 10 mln osób
 • język urzędowy w autonomicznym regionie Mołdawii – Naddniestrzu, obok rosyjskiego i ukraińskiego (do 2013 roku język urzędowy w Mołdawii)
 • choć mołdawski jest bardzo podobny do języka rumuńskiego, łatwo popełnić błąd w tłumaczeniu (zwłaszcza ustnym), dlatego warto skorzystać z profesjonalnych usług translacyjnych, które zagwarantują wysoką jakość przekładu