Tłumaczenia języka łotewskiego

flaga łotewska symbolizująca tłumaczenia języka łotweskiego

Łotewski należy do grupy wschodnich języków bałtyckich. W toku rozwoju znalazł się pod silnym wpływem języków germańskich, słowiańskich oraz ugrofińskich, stąd liczne zapożyczenia z niemieckiego, szwedzkiego czy rosyjskiego. Łotewski posiada 3 główne dialekty: łatgalski, środkowy oraz liwoński oraz wiele gwar.

 

Tłumaczenia języka łotewskiego

od 85 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (dzimšanas apliecība), akty zgonu, akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa (izglītības atestāts), dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy (vadītāja apliecība))
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy ((līgums), umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język łotewski?

 • język, którym posługuje się w sumie ok. 2 mln osób
 • język urzędowy na Łotwie, jeden z urzędowych w Unii Europejskiej
 • najważniejszymi partnerami handlowymi Łotwy są: Litwa, Estonia, Niemcy, Rosja, Polska oraz Szwecja. Polski eksport do Łotwy systematycznie wzrasta (W okresie od stycznia do maja 2013 r. jego wartość wyniosła 493,77 mln EUR, od stycznia do maja 2014 r. – 590,42 mln EUR), dostarczamy głównie: urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu chemicznego, gotowe artykuły spożywcze oraz wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych. Na wysokim poziomie utrzymują się również inwestycje handlowe. Stąd wzrost zainteresowania tłumaczeniami specjalistycznymi i uwierzytelnionymi z języka i na język łotewski.