Tłumaczenia języka litewskiego

Flaga Litwy oznaczająca tłumaczenia języka litewskiego

Litewski to jeden z języków bałtyckich. Jego współczesna forma rozwinęła się na przełomie XIX i XX wieku. Dwa główne zespoły dialektów w obrębie litewskiego to żmudzki i auksztocki (różnice można zaobserwować przede wszystkim w zjawiskach w wokalizmie).

 

Tłumaczenia języka litewskiego

od 45 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia, akty zgonu (mirties liudijimas), akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt (leidimas nuolat gyventi), karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym (pažyma apie šeiminę padėtį))
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)
 • certyfikaty i deklaracje (įvairias pažymas ar deklaracijas)
 • paszport (pasas)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język litewski?

 • język ojczysty dla ok. 2,9 milionów ludzi, łącznie włada nim ok. 5 milionów
 • język urzędowy na Litwie, a także w Unii Europejskiej, język urzędowy/pomocniczy w Polsce, w gminie Puńsk (na terenie województwa podlaskiego)
 • według statystyk Polska jest na drugiej pozycji (zaraz po Holandii) wśród krajów zagranicznych, w których najczęściej inwestują litewskie przedsiębiorstwa (12,84 % ogółu inwestycji o kapitale 194,9 mln EUR). Wymiana handlowa działa równie sprawnie. Importujemy głównie produkty mineralne oraz produkty przemysłu chemicznego, eksportujemy artykuły rolno-spożywcze i wyroby przemysłu elektromaszynowego. W celu zawarcia umów, porozumień handlowych, przesłania ofert współpracy biznesowej, etc. pomocne będą tłumaczenia z języka i na język litewski
 • ponad 80% mieszkańców polskiej gminy Puńsk stanowią Litwini. Pozostała część mniejszości litewskiej jest rozproszona na terenie całego kraju, jest to ok. 15 tyś. osób. W Polsce działa wiele litewskich organizacji społecznych – Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, Wspólnota Litwinów w Polsce, Towarzystwo Nauczycieli Litewskich czy Fundacja biskupa Antanasa Baranauskasa „Dom Litwinów”. Działania związane z promocją obu krajów, ich kultur, obyczajów oraz tradycji wiążą się z tłumaczeniami polsko-litewskimi