Tłumaczenia języka hindi

flaga Indii symbolizująca tłumaczenia języka hindi

Hindi należy do indoaryjskich języków indoeuropejskich. Wyróżnia się 2 główne grupy dialektów – hindi zachodnie (np. bundeli, khariboli) oraz hindi wschodnie (np. awadhi, bagheli). Wraz z językiem urdu uznaje się go za odmianę literacką potocznego języka hindustani.

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa  – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język hindi?

 • język, którym jako pierwszym posługuje się ok. 180 mln ludzi, jako drugim ok. 155 mln
 • pod względem liczby użytkowników zajmuje 4 miejsce na świecie (po chińskim, angielskim i hiszpańskim)
 • język urzędowy w Indiach
 • znajomość języka hindi wymaga również wiedzy w zakresie różnorodnych aspektów kulturowych. Stąd w przypadku kontaktów oficjalnych, urzędowych czy towarzyskich warto skorzystać z pomocy profesjonalnego tłumacza
 • Indie rozwijają się gospodarczo (wzrost w latach 2014-3015 wyniósł 7,3%), są krajem o ogromnym potencjale (warto wspomnieć choćby o znanym na całym świecie przemyśle filmowym – Bollywood). Nawiązanie współpracy w dowolnym sektorze wymaga wysokiej jakości tłumaczeń tekstów prawnych, marketingowych, etc. na język hindi