Tłumaczenia języka greckiego

grecka flaga symbolizująca tłumaczenia języka greckiego

Grecki należy do języków indoeuropejskich z grupy helleńskiej. Obok łaciny (w cywilizacji Zachodu) zaadaptowano go jako główny język terminologii naukowej. Niezwykle istotne rozróżnienie na język grecki i współczesny – nowogrecki odnosi się m.in. do zmian w zakresie gramatyki i fonetyki. Nowogrecki posiada także liczne zapożyczenia z tureckiego lub języków zachodnich.

 

Tłumaczenia języka greckiego

od 55 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty stanu cywilnego ( ληξιαρχικές πράξεις), akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, oświadczenia (ένορκες βεβαιώσεις), akty notarialne (συμβολαιογραφικές πράξεις), testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy ((Συμβόλαια), umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język grecki?

 • język, który wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, włada nim ok. 15 mln ludzi
 • język oficjalny w Grecji, na Cyprze (obok tureckiego) i jeden z urzędowych w Unii Europejskiej
 • mimo trudnej sytuacji gospodarczej w Grecji w wymianie handlowej pomiędzy tym krajem a Polską w I półroczu 2015 r. zanotowano rekordowy wynik – wzrost o 44,4%. Wartość obrotów handlowych szacuje się (według Raportu Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji) na 699 mln euro. Firmy z branży spożywczej, przemysłowej czy chemicznej mają duże szanse na rozpoczęcie międzynarodowej współpracy
 • Grecja jest wciąż jednym z krajów, który Polacy najchętniej wybierają jako miejsce wakacyjnego odpoczynku. W turystyce regularnie korzysta się z profesjonalnych tłumaczeń – ustnych oraz pisemnych – z języka i na język grecki