Tłumaczenia języka estońskiego

flaga Estonii symbolizująca tłumaczenia języka estońskiego

Estoński klasyfikuje się jako język uralski, należący do grupy języków fińskich. Jego szczególną cechą jest występowanie zarówno krótkich, długich, jak i hiperdługich fonemów. Około 30% wszystkich słów w estońskim pochodzi z niemieckiego lub szwedzkiego.

 

Tłumaczenia języka estońskiego

od 85 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń:

 • akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

WAŻNE!

W Polsce nie ma tłumacza przysięgłego języka estońskiego.

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język estoński?

 • język, którym włada ok. 1,1 mln osób
 • język urzędowy w Estonii oraz jeden z urzędowych w Unii Europejskiej
 • Polskę i Estonię łączą bardzo dobre relacje polityczne, jednak mimo to potencjał współpracy gospodarczej nie jest w pełni wykorzystywany. Według prognoz na najbliższe lata istnieje szansa, że dynamika wymiany handlowej, jak również inwestycji wzrośnie. Wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe na język i z języka estońskiego mogą okazać się pomocne w budowaniu relacji z partnerami biznesowymi
 • Estonia oferuje bardzo prosty system podatkowy, stąd duże zainteresowanie polskich przedsiębiorców zakładaniem spółek w tym kraju
 • Estonia zajmuje bardzo wysokie 6 miejsce w Index of Economic Freedom (2017 rok)