Tłumaczenia języka czeskiego

czeska flaga symbolizująca tłumaczenia języka czeskiego

Czeski przynależy do grupy języków zachodniosłowiańskich, jest spokrewniony głównie ze słowackim, ale również z polskim, kaszubskim czy łużyckim. W okresie średniowiecza czeski stał się głównym źródłem zapożyczeń językowych dla polskiego.

 

Tłumaczenia języka czeskiego

od 40 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia, akty zgonu (Úmrtní list), akty małżeństwa (Oddací list) – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowa darowizny (Darovací smlouva), umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)
 • dowód osobisty (Občanský průkaz)
 • paszport (Pas)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język czeski?

 • język, którym posługuje się ponad 11 milionów osób na całym świecie
 • język urzędowy w Czechach oraz jeden z urzędowych w Unii Europejskiej
 • choć język czeski jest blisko spokrewniony z językiem polskim, wiele w nim tzw. „fałszywych przyjaciół” (ang. „false friends”), czyli wyrazów, które co prawda brzmią podobnie, jednak różnią się znaczeniem
 • Polacy chętnie sięgają do czeskiej literatury i filmów, które intrygują nowym spojrzeniem i odmiennym poczuciem humoru. Tłumaczenia z tych dziedzin z pewnością znajdą swoich odbiorców
 • według najnowszych danych Ambasady RP w Pradze Polska jest trzecim najistotniejszym rynkiem eksportowym dla Czech (0,660 mld EUR, wzrost r/r o 7,13%). Możliwość uczestniczenia w wymianie towarowej wiąże się z potrzebą skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeniowych