Tłumaczenia języka bułgarskiego

flaga bułgarska symbolizująca tłumaczenia języka bułgarskiego

Bułgarski zalicza się do grupy języków południowosłowiańskich, a zarazem do bałkańskiej ligi językowej. Korzenie bułgarskiego sięgają okresu między V a VII wiekiem, kiedy to na tereny Półwyspu Bałkańskiego dotarli bałkańscy Słowianie.

 

Tłumaczenia języka bułgarskiego

od 40 PLN!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (Удостоверение за раждане), akty zgonu, akty małżeństwa (Акт за сключен граждански брак) – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury (фактура), sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenie lekarskie (медицинско свидетелство), zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język bułgarski?

 • język, którym posługuje się ok. 9 mln osób
 • język urzędowy w Bułgarii i jeden z urzędowych w Unii Europejskiej
 • polsko-bułgarskie obroty handlowe w okresie poprzedzającym światowy kryzys gospodarczy wyróżniały się dynamicznym wzrostem, znaczny spadek nastąpił w 2009 roku, jednak w 2010 r. negatywne tendencje się odwróciły. Od lat Polska notuje znaczne, dodatnie saldo w obrotach handlowych z Bułgarią (w 2013 r. przekroczyły one kwotę 1 mld EUR!). Tłumaczenia korespondencji, ofert handlowych, stron internetowych, etc. z języka i na język bułgarski są pomocne w zachowaniu sprawnej i efektywnej współpracy.
 • Bułgaria od lat jest popularna wśród polskich turystów, stąd zapotrzebowanie na tłumaczenia ustne i pisemne w tej branży