Tłumaczenia języka białoruskiego

flaga białoruska symbolizująca tłumaczenia języka białoruskiegoBiałoruski powstał w wyniku wyodrębnienia się z języka rosyjskiego w XIV wieku, należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Pierwsza książka napisana po białorusku powstała w 1517 roku, jej autorem był Franciszek Skaryna.

 

Tłumaczenia języka białoruskiego

od 50 PLN netto!

BEZPŁATNA WYCENA

zadzwoń: 609 853 852 lub napisz: bok@polyland.pl

 

Możliwość przesłania oryginałów tłumaczeń przysięgłych na terenie całego kraju oraz za granicę.

 • Koszt tłumaczenia aktu urodzenia, aktu rozwiązania małżeństwa, aktu zgonu z j. białoruskiego147,60 zł brutto ( 120zł netto).
 • Koszt tłumaczenia aktu zawarcia związku małżeńskiego z języka białoruskiego: 147,60 zł brutto (120 zł netto)
 • Koszt tłumaczenia pieczątek z języka białoruskiego (maksymalnie 4 pieczątki/dokument) – 86,10 zł brutto /dokument. ( 70 zł netto)
 • Prawo jazdy: 123,00 zł brutto ( 100 zł netto).
 • Dokument z apostille – dopłata 30,75 zł brutto (25 zł netto).

Przykłady wykonywanych tłumaczeń przysięgłych 

 • akty urodzenia (пасведчанне аб нараджэнні), akty zgonu, akty małżeństwa – odpis skrócony lub pełny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy (дипломы), suplementy do dyplomu, świadectwa ukończenia kursu lub szkolenia, świadectwa pracy, certyfikaty językowe)
 • dokumenty samochodowe (dokumenty rejestracyjne, umowy kupna – sprzedaży, faktury, prawa jazdy)
 • dokumenty urzędowe (pełnomocnictwa, akty notarialne, testamenty, poręczenia, opinie prawne, pozwolenie na pobyt, karta pobytu)
 • dokumenty finansowe (faktury, sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, odcinki z wypłat, rozliczenia podatkowe, raporty, decyzje, formularze podatkowe)
 • dokumenty prawne (statuty, rozporządzenia, ustawy)
 • umowy (umowy handlowe, umowy spółek, umowy leasingu, umowy ubezpieczeń, umowy pożyczek, umowy zlecenia)
 • zaświadczenia i orzeczenia (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o stanie cywilnym)
 • odpisy (z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z Księgi Wieczystej)
 • certyfikaty, patenty (сертификаты, патенты)
 • Apostille
 • Dokumenty potrzebne do uzyskania Karty Polaka

 

BEZPŁATNA WYCENA

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1500 znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego): 1125 znaków ze spacjami

Teksty specjalistyczne wyceniamy indywidualnie

 

Dlaczego warto tłumaczyć z języka i na język białoruski?

 • język, którym posługuje się ok. 9 mln osób
 • język urzędowy w Białorusi, urzędowy/pomocniczy w kilku gminach w Polsce, w województwie podlaskim
 • według ostatnich statystyk na Białorusi zarejestrowanych jest ponad 350 firm z udziałem kapitału polskiego, w tym ok. 200 to przedsiębiorstwa wspólne. Najbardziej aktywnie polski biznes rozwija się w takich branżach, jak: budownictwo i produkcja materiałów budowlanych, meblarstwo czy infrastruktura kolejowa. Specjalistyczne tłumaczenia w obrębie tych branż na język białoruski mogą okazać się pomocne